Služby

Realitní činnost, facility management

  • Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor vč. zajištění notářských a právních služeb v sídle naší společnosti. Pro své klienty připravíme návrhy smluvních dokumentů, koordinujeme proces připomínkování obsahu dokumentu tak, aby všechny smluvní strany dospěly k brzkému konsensu a tím i k podpisu dokumentu. Prostřednictvím realitní úschovy zajišťujeme a řídíme finanční transakce, na základě plné moci realizujeme i vklady smluvních dokumentů do katastru nemovitostí, v případě zájmu zastupujeme klienty v jednáních před katastrem nemovitostí. Pravidelná maximální informovanost klientů o stavu zakázky je naprostou samozřejmostí.
  • Správa a údržba nemovitostí, ve spolupráci s naší společností, představuje zejména poskytování služeb z oblasti ekonomické (vedení evidence vlastníků a nájemců, vedení účetnictví, roční vyúčtování úhrad záloh za služby, atd.), provozně-technické (zajištění smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektů), investiční a inženýrské (zajištění modernizace a regenerace nemovitosti) a současně i z oblasti právní (pojistné události, realizace nájemních smluv, právní poradenství).