Služby

Zajímáme se o moderní trendy, hledáme způsoby a metody jak zrychlit, zlevnit a zefektivnit naši práci a nabídnout tak zákazníkovi (investorovi) kvalitní přidanou hodnotu.

Aibot X6

Bezpilotní letoun (UAV = Unmanned Aerial Vehicle) je produktem německé firmy Aibotix. Jedná se o hexakoptéru (multikoptéru) o šesti rotorech, jejíž součástí je držák na senzor. Tato technologie sběru dat je vhodná jak pro liniové tak pro plošné mapování a inspekci nepřístupných objektů. Letoun je napevno vybaven senzory GPS, gyroskopem, 8 ultrazvukovými senzory a kamerou s digitálním signálovým procesorem. Jako snímkovací senzor lze na Aibot X6 nasadit různé typy digitálních obrazových kamer, termokameru, 3D laserový skener LiDAR od Velodyne HDL-32E, multispektrální senzor nebo dokonce detektor plynů.

Neváhejte nás požádat o prezentaci dosavadních zkušeností.

Veškeré podrobnosti najdete na stránkách Aibotix

3D laserové skenování

3D laserové skenování je způsob, jak zájmovou scénu (objekty v prostoru) převést do přesného 3D CAD modelu. Skener funguje na principu měření tranzitního času průchodu laserového paprsku od přístroje k objektu a zpět. Výsledkem snímání (měření) je tzv. mračno bodů, které lze dále zpracovávat (generovat plochy, vyhotovit řezy, atd.). Takto získaná data jsou ideálním vstupem do fáze projektování nejenom složitých technologických celků tak i prostorově náročných stavebních objektů.

Nabízíme vám prodej skenerů firmy Leica Geosystems AG.

Nabízíme vám konkrétní službu, a to laserové skenování vč. zpracování dat.

Projektování moderními metodami - BIM

Technologie BIM (Building Information Modeling) znamená nový přístup k tvorbě a sdílení dokumentace a informací o stavbách, a to nejenom po dobu jejich zrodu, nýbrž po dobu životnosti stavby. V mnoha zemích má publikovatelné výsledky, v mnoha zemích je již běžným standardním postupem.