Reference

Objekt pro myslivost - Hluboká nad Vltavou

Název:KBOZP - objekt myslivosti parc. č.st.798. parc. č.801
Místo:Hluboká nad Vltavou
Objednatel:Lesy České republiky, s.p.
Termín:8/2015 - doposud

Předmět zakázky:

Rekonstrukce MK a vybraných inž. sítí

Název:KBOZP - MK ul. Nové Domovy, Příkra
Místo:Český Krumlov
Objednatel:Město Český Krumlov
Termín:4/2015 - 1/2016

Předmět zakázky:

Modernizace ZF JČU

Název:Rekonstrukce objektů - část 1. TDI Modernizace ZF JČU
Místo:České Budějovice
Objednatel:Jihočeská univerzita v ČB
Termín:7/2013 - 9/2014

Předmět zakázky:

  • Výkon technického dozoru investora.

Rekonstrukce ulic "Na Strážkách" a "Husova"

Název:Celková rekonstrukce ulic Na Strážkách a Husova
Místo:Veselí nad Lužnicí
Objednatel:Město Veselí nad Lužnicí
Termín:6/2014 - 11/2014

Předmět zakázky:

  • Výkon technického dozoru investora.

Oprava budovy skladu knihovního fondu JVK

Název:Oprava budovy skladu knihovního fondu JVK
Místo:České Budějovice
Objednatel:Jihočeská vědecká knihovna
Termín:3/2014 - 9/2014

Předmět zakázky:

  • Výkon koordinátora BOZP při výstavbě
  • výkon TDI

Snížení technické náročnosti provozu polikliniky

Název:TDI-PK Vodňany
Místo:Vodňany
Objednatel:Město Vodňany
Termín:6/2015 - 1/2016

Předmět zakázky:

Rekonstrukce elektroinstalace - Fr. Ondříčka 12 a 14

Název:Rekonstrukce elektroinstalace - Fr. Ondříčka 12 a 14
Místo:České Budějovice
Objednatel:Společenství vlastníků
Termín:3/2015 - 5/2015

Předmět zakázky:

  • Projektová dokumentace pro dodavatele stavby,
  • realizace výběrového řízení,
  • komplexní inženýrská činnost v rámci stavebního řízení,
  • TDI(TDS).