Reference

Mandatář věcných břemen

Název:Mandatář věcných břemen
Místo:Č. Budějovice, Č. Krumlov, Písek, Prachatice
Objednatel:E.ON distribuce, a.s.
Termín:1/2008 - doposud

Předmět zakázky:

 • Majetkoprávní vypořádání,
 • zřízení energetických věcných břemen,
 • zajištění kompletních podkladů - znalecké posudky, nabývací tituly, LV, atd.,
 • zeměměřické činnosti (geometrické plány pro vymezení a vyznačení rozsahu věcných břemen a vyznačení budovy).

Trafostanice Kočín

Název:TR Kočín - rozšíření, rekonstrukce, přeústění
Místo:Kočín
Objednatel:ČEPS, a.s.
Termín:4/2012 - doposud

Předmět zakázky:

 • stanovení a zaměření hranic pozemků,
 • geometrické plány na věcná břemena,
 • vyhotovení znaleckých posudků,
 • projednávání výkupu pozemků a věcných břemen s vlastníky pozemků,
 • zajištění nabývacích titulů k pozemkům,
 • zajištění nájemních smluv k pozemkům,
 • řešení exekucí,
 • dědická řízení,
 • uzavření smluv kupních,
 • zajištění vkladu smluv do Katastru nemovitostí,
 • podklady pro vyvlastnění a omezení práv k VB.

V406/V407 Kočín - Mírovka

Název:Komplexní IČ v souvislosti s realizací VB
Místo:Jihočeský kraj
Objednatel:NOSTA-HERTZ spol. s.r.o.
Termín:8/2013 - doposud

Předmět zakázky:

 • vyhotovení GP pro VB v rozsahu 51,6km,
 • projednání VB s vlastníky pozemků,
 • příprava a realizace smluvních dokumentů.

V432/V429 zdvojení vedení Kočín - Přeštice

Název:Vypracování GP pro V432 Kočín - Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV
Místo:Jihočeský kraj
Objednatel:ČEPS Invest, a.s.
Termín:1/2016 - doposud

Předmět zakázky:

 • vyhotovení GP pro VB v rozsahu 80km

Bytové domy City Park České Budějovice

Název:Bytové domy City Park České Budějovice
Místo:České Budějovice
Objednatel:CB - City Park, s.r.o.
Termín:6/2013 - 9/2013

Předmět zakázky:

 • Vytvoření dokumentu "Prohlášení vlastníka nemovitosti" včetně rozdělení domu na bytové jednotky a nebytové prostory,
 • pasportizace domu.

Požární zbrojnice

Název:Požární zbrojnice - parc. č. 378/3
Místo:Omlenice
Objednatel:Obec Omlenice
Termín:2/2014 - 2015

Předmět zakázky:

 • Vyhotovení pasportu stavebního objektu - dokumentace interiéru,
 • vytvoření geometrického plánu objektu,
 • dohledání původního stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí,
 • vklad do katastru nemovitostí.

Vodovod Krakovčice

Název:Vodovod Krakovčice
Místo:Krakovčice
Objednatel:Obec Žimutice
Termín:2/2014 - 2015

Předmět zakázky:

 • Zaměření průběhu vodovodního řadu včetně zpracování měření,
 • vytvoření geometrického plánu pro věcná břemena,
 • identifikace vlastníků pozemků dotčených výstavbou vodovodu,
 • vytvoření smluv pro realizaci práva odpovídající věcnému břemeni

ANNM CB

Název:ANNM CB - ZP Rudolfov, část SO 15 a 56
Místo:Rudolfov
Objednatel:České republika - Ministerstvo obrany
Termín:6/2014 - 7/2014

Předmět zakázky:

 • Vyhotovení znaleckého posudku na část areálu.

Investorské inženýrské činnosti

Název:Zajištění příslušných práv k pozemkům
Místo:Jihočeský kraj
Objednatel:ČEZ, a.s.
Termín:1/2012 - 6/2014

Předmět zakázky:

 • Tvorba smluvních dokumentů,
 • projednávání s vlastníky dotčených nemovitostí,
 • tvorba geometrických plánů.