Reference

PD pro stavební úpravy objektů SOA v Třeboni

Název:PD, AD, IČ pro stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů - 3. etapa
Místo:Třeboň
Objednatel:Státní oblastní archiv v Třeboni
Termín:8/2015 - 2/2016

Předmět zakázky:

 • DSP, DPS veškerých průzkumů - geodetický, dendrologický, historický, restaurátorský, archeologický, mykologický,
 • IČ v rámci SP,
 • AD,
 • majetko-právní činnost.

Inženýrská činnost v rámci realizace PD polních cest

Název:Inženýrská činnost v rámci realizace PD polních cest
Místo:Jihočeský kraj
Objednatel:Státní pozemkový úřad, pracoviště Český Krumlov
Termín:1/2014 - doposud

Předmět zakázky:

 • Vypracování PD (DUR, DSP),
 • projednání PD s dotčenými orgány státní správy,
 • majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků,
 • zajištění pravomocného stavebního povolení.

Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích

Název:Rekonstrukce místních komunikací v Netolicích
Místo:Netolice
Objednatel:Město Netolice
Termín:2/2014 - doposud

Předmět zakázky:

 • Vypracování PD (DUR, DSP, DPS),
 • projednání PD s dotčenými orgány státní správy,
 • zajištění pravomocného stavebního povolení.

Stavební parcely - Mostky u Kaplice

Název:PD k realizaci ZTV Mostky u Kaplice
Místo:Mostky u Kaplice
Objednatel:Město Kaplice
Termín:1/2016 - doposud

Předmět zakázky:

 • PD pro území a stavební řízení, díle pro realizaci stavby,
 • inženýrská činnost pro zajištění příslušných vyjádření a povolení,
 • majetkoprávní projednání.

Projekt výměny střechy panelového domu

Název:Projekt výměny střechy panel.domu - dům Fr. Ondříčka 12 a 14
Místo:České Budějovice
Objednatel:Společenství vlastníků jednotek
Termín:4/2014 - 5/2015

Předmět zakázky:

 • Vytvoření PD pro rekonstrukci střechy vč. hromosvodu,
 • komplexní inženýrská činnost
 • realizace výběrového řízení na dodavatele stavby,
 • realizace TDI(TDS) a koordinátora BOZP.

Rekonstrukce elektroinstalace - Fr. Ondříčka 12 a 14

Název:Rekonstrukce elektroinstalace - Fr. Ondříčka 12 a 14
Místo:České Budějovice
Objednatel:Společenství vlastníků
Termín:3/2015 - 5/2015

Předmět zakázky:

 • Projektová dokumentace pro dodavatele stavby,
 • realizace výběrového řízení,
 • komplexní inženýrská činnost v rámci stavebního řízení,
 • TDI(TDS).